Monday, 3 December 2018

Al-Imran Ayat 29

3.3.29
Juz:
3,Surah:3.
Surah 3, Ayat 29:

.
Ringkasan tafsir;

Allah memperingatkan kepada Mukmin, bahawa jauhkanlah diri daripada menderhakai Allah dan jangan melantik mempertuankan orang kafir yang jelas mereka itu musuh Allah.

Allah mengetahui isi dada kamu yang berhasrat melantik orang kafir dan bermesra hingga miring kepada kufur, Allah akan balas berdasarkan pengetahuan Allah yang meliputi keseluruhan langit dan bumi, Allah pencipta dan lebih tahu dan berkuasa untuk memberi seksa.

Allah akan memaafkan kamu sebagai orang yang tidak berdosa kepada hati-hati mereka yang tenteram dengan keimanan, kerana pembalasan Allah itu berdasarkan kepada pengetahuan Allah.


.
[previous] [next] [home]


.
RUJUKAN SUMBER,

Juzuk
3, Surah3  
Terjemahan,
21~30,
 [GS]
https://sites.google.com/site/n22bayu/1/1
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8      .

No comments:

Post a Comment