Monday, 13 June 2016

Surah Al-Baqarah (47)Juz:1,Surah:2.
Surah 2, Ayat 47:
Ringkasan tafsir;

(sebelum; ..... ayat 1.2.40).

Ayat 47 menerangkan, bahawa sesunguhnya Allah memberi  peringatan kepada kaum bani Israel bahawa sebelum ini telah banyak anugerah nikmat diberi kepada mereka, tapi mereka masih ingkar dan berdegil dari kaum-kaum yang lain. Antara nikmat yang diberi melalui mukzizat nabi-nabi dari kalangan bani Israel ialah; 


1. Mereka diselamatkan dari kekejaman Firaun.
2. Laut merah terbelah.
3. Orang mati dihidupkan semula. (..., 1.2.56).
4. Diselubungi awan melindungi bumi. (...., 1.2.57).
5. Menurunkan makanan madu menisan Manna dari langit. (..., 1.2.57).
6. Menurunkan makanan daging burung Salwa. (..., 1.2.57).
7. Memaafkan mereka kerana menyembah lembu. (...., 1.2.52).
8. Memberi kemapunan semasa memohon ampun. (..., 1.2.58).
9. Menurunkan kitab  furqan (Taurat) dimasa nabi Musa. (..., 1.2.53).
10. Memancarkan 12 mata air bukit untuk diminum. 


[Previous] [Next] 
.
Sumber,
Terjemahan (1.2.41~50); 
[GS] https://t.co/Sxv1amX7Fx
Ulasan (1.2);
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr  

No comments:

Post a Comment